Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2016

Miłość zaczyna się w jednym, bardzo konkretnym momencie: otóż ona zaczyna się wtedy, kiedy w drugiej stronie, tej którą kochamy, rozpoznajemy jej słabości. Szczególnie kiedy poznamy już ogromną ilość tych słabości i decydujemy się na to, żeby pokochać tę osobę właśnie w tych jej słabościach. Otóż miłość to nie jest fascynacja drugą osobą. Miłość to nie jest takie zauroczenie pięknem drugiej osoby (...). Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.

— o. Adam Szustak

Reposted fromtinks tinks vianiceshot niceshot

August 09 2016

6984 f6c5 500

June 07 2016

6780 d97a
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianiceshot niceshot
8172 5909
3016 ecab
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea vianiceshot niceshot
2628 17fc 500

April 21 2016

2844 cb9e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadonus donus
1139 284a 500
Reposted frommintywitch mintywitch viadonus donus
Reposted fromthomerth thomerth viaanabee anabee

March 20 2016

8785 95b6 500
Reposted byVostokpati2k6fiffeycoloredgrayscaleanabeecollageankadonus

March 14 2016

4281 21a9 500
Reposted fromYuei Yuei viapapi papi

January 24 2016

0057 7d3e 500
Reposted fromRowena Rowena viafrenulum frenulum

January 13 2016

4823 afd3
//
Reposted fromamazing96 amazing96 vianiceshot niceshot
1963 e456
Reposted fromfishbowl fishbowl vianiceshot niceshot

December 10 2015

3961 850b 500
Reposted byfrenulum frenulum

November 15 2015

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.
— Søren Kierkegaard

November 06 2015

7289 3ac8
Reposted frompablafiorella pablafiorella vianiceshot niceshot
5325 d137 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianiceshot niceshot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl