Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing vianiceshot niceshot
8031 a46d
Reposted fromlove-winter love-winter vianiceshot niceshot
4899 c83f
Reposted fromipo ipo

March 09 2017

2923 5c63
Reposted frompaulinac26 paulinac26

July 02 2015

7517 563b 500
Reposted byhahatrenanaFlypnbananaapplemolotovcupcakebewarekerionoeMrCoffecouldbeusefuljas1mineq-raiAronlordhelmofonnoisetalessereniteofbitchesandbutterfliesablheroine88GrimscullankinHerrWolfesewanadharakoniAnna-HexelevuneNoizazieloonomitgselalaFrankoarrependimentomajkeyinzynierponurykosiarzkaskonjethrashowmetherainbowKurkaWyluzujjoannemkasiarzynarozalkamafufakalesonKaroDredcucumisgnoccozurawianiaczkalunolielmagolek22loozikerantonimmanticoreexeffectbeliveinmeczeresniaphilippantyneutrinothecowardlydogRavynaMlaskrekonwalescencjarunthrowtonietakallinoneidarupoziomka888kriejtormimi07blackmambapunishertgsdawitIkusiaMrauellko
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viaarrependimento arrependimento
4220 5747
Reposted fromupinthesky upinthesky viapapi papi
4218 2d55 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viapapi papi

June 19 2015

8842 f97d 500
thanks digger

June 09 2015

6917 166f 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiceshot niceshot

June 06 2015

4089 8e36
Reposted fromipo ipo

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vianiceshot niceshot

May 30 2015

3801 8adb 500

tougherthantimber:

animal-factbook:

Elephants requires hugging before going to sleep. Scientists have not found out why the animal craves the act but reports say that sometimes they would stay awake for hours if a hug is not given.

I love elephants so much.

Reposted fromkattrina kattrina vianiceshot niceshot

May 21 2015

create the music. by clicking the squares.
Reposted fromfischi fischi viarogolka rogolka

May 14 2015

7060 6009
Reposted fromadamkrk adamkrk vianiceshot niceshot
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina vianiceshot niceshot

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii vianiceshot niceshot

May 05 2015

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

9629 d6f1 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl