Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

create the music. by clicking the squares.
Reposted fromfischi fischi viarogolka rogolka

May 14 2015

7060 6009
Reposted fromadamkrk adamkrk vianiceshot niceshot
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina vianiceshot niceshot

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii vianiceshot niceshot

May 05 2015

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

9629 d6f1 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaarrependimento arrependimento
3267 8fd1
Reposted fromvs vs viaarrependimento arrependimento
Reposted fromLane Lane vianiceshot niceshot

April 28 2015

1218 a6d5 500
Reposted fromowocowapestka owocowapestka
Reposted fromFlau Flau viaowocowapestka owocowapestka
4606 b995 500
2247 cce8 500

beardyvonthightickler:

sixpenceee:

Lake Sorvagsvatn located in Faroe Islands, between Norway and Iceland. It is 30 meters above the Ocean.

Must. See.

Reposted fromfunkthis funkthis vianiskowo niskowo
7656 0fe1
Mom, please!!!
Reposted bykaygatsbyromantycznoscMultiestel1aknatazsniskowodupidayowocowapestkainherownwaygdziemitupomokrym
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromglupotaboli glupotaboli vianiceshot niceshot
0333 4a81 500

Meanwhile in Canada...

Reposted fromsawb sawb vianiceshot niceshot

April 22 2015

8134 0736
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaro-koko ro-koko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl